Slooptechniek • Demontagetechniek • Springtechniek • Sanering • Afvalverwerkingstechniek

Managementsystemen en vergunningen

Al meer dan tien jaar geleden hebben wij in onze onderneming een geïntegreerd managementsysteem geïmplementeerd dat is opgebouwd uit de componenten bedrijfsveiligheid en bescherming van de gezondheid, kwaliteitszorg, milieubescherming en afvalmanagement. Dit systeem is gebaseerd op de volgende normen en systemen, volgens welke wij gecertificeerd zijn en ons regelmatig door erkende onafhankelijke instellingen audits worden afgenomen:


SCCP - veiligheids-, gezondheids- en milieumanagementsysteem
DIN EN ISO 9001 - kwaliteitsmanagementsysteem
EfbV - afvalmanagementsysteem volgens de Duitse verordening erkende afvalverwerkingsbedrijven
WHG - vergunning volgens de Duitse wet op de waterhuishouding voor de demontage en sloop van industriële installaties, opslagtanks, buisleidingen, enz.
RAL-GZ - sloopwerkzaamheden in alle klassen:
HA3 - (sloop van hoogbouw >20 m), HA3 Abbruch-Sprengung (springen van gebouwen)
AB - (sloopwerken in bestaande gebouwen) en AK (werken in gecontamineerde zones)


Daarnaast beschikken wij over de volgende vergunningen:

GefStoffVO - vergunning voor het werken met zwakgebonden asbest
SprengStoffG - ergunning volgens §7 van de Duitse springstoffenwet voor het werken met en de handel in explosieven en detonatiemiddelen voor commerciële doeleinden


Bovendien beschikken onze vakmensen bijvoorbeeld over certificaten voor/volgens:

SprengStoffG §20 - uitvoeren van algemene springwerken, het springen
BGR 128/TRGS 524
- werken in gecontamineerde zones
TRGS 519 bijlagen  3+4
- werken met asbest (zwak- en vastgebonden)
TRGS 521 - werken met kunstmatige minerale vezels
WHG §20 - wet op de waterhuishouding
BioStoffVO - biologischestoffenverordening
EfbV - verordening erkende afvalverwerkingsbedrijven
ADR - transport van gevaarlijke stoffen