Slooptechniek • Demontagetechniek • Springtechniek • Sanering • Afvalverwerkingstechniek

Personeel en materieel

Als aanbieder van een breed dienstenspectrum als het onze moeten wij vanzelfsprekend zijn uitgerust met zeer veel verschillende, vaak sterk specialistische apparaten, werktuigen en gereedschappen en beschikken over hooggekwalificeerd personeel. Hierdoor zijn wij in staat complexe problemen op verschillende manieren te benaderen en de technologieën die daarvoor in aanmerking komen, met elkaar te vergelijken om zo de efficiëntste oplossing voor onze klanten te kunnen uitwerken. De decennialange ervaring van onze gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers op de meest uiteenlopende gebieden maakt ons tot een betrouwbare en competente partner. Doordat onze medewerkers voortdurend worden bij- en nageschoold, kunnen onze klanten rekenen op continu en constant kwaliteitswerk.


Personeel:

3 leidinggevenden, 3 commerciële medewerkers, 6 projectleiders/ ingenieurs, 12 opzichters/ voormannen, 7 springmeesters, 12 machinisten, 36 vakmensen op het gebied van sloop/ demontage/ sanering, 3 bankwerkers/lassers, 5 vrachtwagenchauffeurs, 2 veiligheidskundigen, 18 veiligheidscontroleurs, 16 eerstehulpverleners, 20 deskundigen volgens TRGS 519, 9 deskundigen volgens BGR 128 (sommige personeelsleden vervullen meer dan een van deze functies).


Onze materiaaltechnische uitrusting omvat in het bijzonder:

5 mobiele graafmachines (15-24 ton), 6 rupsgraafmachines (35-75 ton) met diverse aanbouwdelen, 3 longfrontgraafmachines (45-75 ton, 23-30 m werkhoogte), 1 kabelgraafmachine (80 ton, 65 m arm), 6 wiel-/compactladers (2-18 ton, schoepinhoud 0,4-3,3 m3), 2 breekmachines (op rupsbanden, op wielen), 6 vrachtwagens (tankwagens, containervoertuigen, enz.), saneringsinstallaties (slooprobots, splijtapparatuur, enz.), speciale werktuigen/gereedschappen (stempels, frezen, vonkvrij gereedschap, enz.), bouwplaatsinrichting (kantoor-, verblijfs-, materiaalcontainers, enz.)