Slooptechniek • Demontagetechniek • Springtechniek • Sanering • Afvalverwerkingstechniek

De voordelen voor u

Uw voordelen met ons als partner in het kort:

Certificeringen:

 • vakbedrijf WHG §19 en GefStoffV §39
 • erkend bedrijf volgens TRGS 519 en SprengG
 • SCCP/SGU-certificering
 • QM volgens DIN ISO 9001 e.v. 2000
 • EfbV-certificering (afvalverwerking)
 • RAL-keurmerk sloopwerken in alle categorieën
 • vakkundig personeel volgens BGR 128, TRGS 519, 521, 524
 • ervaring met de verwijdering van alle soorten gevaarlijke stoffen:
  dioxinen en furanen
  kwik
  chloorverbindingen
  zware metalen
  zuren
  asbest.

Springtechniek:

Onze springmeesters beschikken over specialistische ervaring op het gebied van:

 • het springen van gebouwen
 • het springen van warme massa’s
 • het springen van staal met behulp van snijladingen
 • explosiereinigen

Demontage van industriële installaties:

Wij hebben veel ervaring met de demontage van zowel industriële installaties als afzonderlijke componenten, zoals opslagtanks, apparaten, machines en buisleidingen. Vaak kunnen de lopende werkzaamheden tijdens de demontage gewoon doorgaan, bijv. bij volledig koude demontage in explosiegevaarlijke ruimtes zonder werktuigen en machines die vonken genereren.


Bedrijfsveiligheid:

Dat wij al tientallen jaren werkzaamheden verrichten voor de (petro)chemische industrie, een bedrijfstak waarin strenge veiligheidseisen gelden, betekent uiteraard dat ons personeel een zeer goede veiligheidstechnische opleiding moet hebben en op dit gebied zeer ervaren moet zijn. Wij beschikken over twee veiligheidskundigen en twaalf veiligheidscontroleurs. Voor onze werktuigen en machines hanteren wij strenge controletermijnen. De bij- en nascholing van onze medewerkers waarborgen wij door middel van een gedetailleerd uitgewerkt opleidingsplan.


Lidmaatschappen:

 • Deutscher Abbruchverband e.V., Düsseldorf
 • Deutscher Sprengverband e.V., Siegen
 • RAL Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V., Düsseldorf