Slooptechniek • Demontagetechniek • Springtechniek • Sanering • Afvalverwerkingstechniek

Springtechniek

De sloop van gebouwen en installaties door middel van springen is niet alleen een spectaculaire gebeurtenis, maar vereist ook omvangrijke kennis, veel ervaring en verantwoord handelen van onze springmeesters. In Europa wordt de springtechniek de afgelopen decennia steeds minder toegepast. Daarom maakt onze langdurige ervaring in deze discipline ons tot een waardevolle partner bij de uitvoering van springwerken. Binnen de springtechniek hebben wij ons gespecialiseerd in de volgende deelgebieden:

Ausführliche Informationen zum Thema finden sie hier!

 


Staal springen

Voor de demontage en sloop van complexe staalconstructies, bijv. bij bruinkoolgraafmachines, maken wij gebruik van staal springen. Daarbij worden de elementen van de hoofddraagconstructie met behulp van snijladingen in een fractie van een seconde doorgesneden. Omdat er geen grote, dure kranen nodig zijn, is de toepassing van deze techniek ook uit kostenoogpunt optimaal.


Springen van warme massa's

Het springen van warme massa’s in verbrandingskamers, reactoren en hoogoventrechters stelt zeer hoge eisen aan personeel en technologie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder extreme werkomstandigheden met gebruik van speciale hittebestendige kleding. Roodgloeiende slakken met een materiaaltemperatuur van meer dan 900 °C en een luchttemperatuur van ca. 750 °C zijn hier geen zeldzaamheid.


Explosiereinigen

Voor het verwijderen van vastgekoekt stof uit ketelinstallaties, bijv. in energiecentrales, vuilverbrandingsinstallaties, materiaalopslagtanks en trechters hebben wij een procédé ontwikkeld dat het mogelijk maakt reinigingswerkzaamheden uit te voeren bij hoge temperatuur zonder dat het werk daarvoor onderbroken hoeft te worden. Bij regelmatige toepassing van dit procédé kan de tijd dat de installaties in bedrijf zijn, worden geoptimaliseerd.


Springen van gebouwen/algemene springwerken

Kan er nu het beste worden gekozen voor elektrische , niet-elektrische of elektronische ontsteking? Onze ingenieurs en springmeesters beoordelen dit van geval tot geval en werken een plan uit voor de meest geschikte springtechnologie. De deskundige begeleiding, het meten van de door het springen veroorzaakte trillingen en de voorafgaande bouwkundige opname van omliggende gebouwen, leidingnetwerken en andere objecten kunnen wij eveneens op ons nemen.