Slooptechniek • Demontagetechniek • Springtechniek • Sanering • Afvalverwerkingstechniek

Ingenieurswerkzaamheden

Onze technici en ingenieurs stellen voor u de plannen op die nodig zijn voor de uitvoering van sloop- en saneringswerkzaamheden. Daarbij doen zij tevens het vereiste onderzoek naar gevaarlijke stoffen, dienen zij de noodzakelijke aanvragen in en plannen zij de te nemen begeleidende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Desgewenst werken wij ook het complete bestek voor u uit.


Wij ontwikkelen voor u:

  • saneringsplannen
  • sloopplannen
  • werkomschrijvingen
  • plannen voor veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
  • gevaarlijkestoffenadviezen

Wij beschikken over:

  • vergunning en kennis volgens TRGS 519 en TRGS 521
  • ennis volgens BGR 128
  • vergunning volgens WHG en GefStoffV

Onze ingenieurs beschikken over de vereiste vakkennis volgens TRGS 519, TRGS 521, de GefStoffV, de BioStoffV, BGR 128, enz. en hebben ruime ervaring met het werken met gevaarlijke stoffen als asbest, kunstmatige minerale vezels, zware metalen, kwik, benzolen, fenolen, dioxines en furanen. Zelfs met radioactieve stoffen hebben wij dagelijks te maken. Het is voor ons dan ook geen enkel probleem de in het kader van sloopplannen wettelijk voorgeschreven gevaarlijkestoffenadviezen voor u op te stellen.