Slooptechniek • Demontagetechniek • Springtechniek • Sanering • Afvalverwerkingstechniek

Sanering

Verwijdering van gevaarlijke stoffen is een uitdaging voor mens en techniek. Zowel vroeger als nu veroorzaken een onoordeelkundige omgang, gebrek aan kennis en ongevallen een blijvende contaminatie van gebouwen en grond met de meest uiteenlopende schadelijke stoffen. Met de hedendaagse techniek zijn wij in staat de gevaren uit het verleden te onderkennen en uit de weg te ruimen.

Wij kunnen u van dienst zijn met:

  • afzetting van de te saneren locatie
  • planning en uitvoering van de saneringsmaatregelen
  • logistieke planning
  • uitwerking van algemene en bedrijfsveiligheidsmaatregelen
  • uitvoering van milieubeschermingsmaatregelen
  • uitvoering van begeleidende analyses
  • vakkundige verwijdering van de gevaarlijke stoffen.

Uitvoerige informatie over dit onderwerp vindt u hier!

 


In samenwerking met de eigenaren en hun voorgangers, overheidinstanties, adviseurs en laboratoria werkt ons ervaren team voor ieder object een speciaal sanerings- en afvalverwijderingsplan uit. Wanneer alle benodigde adviezen en plannen gereed zijn, wikkelen wij – desgewenst – in nauwe samenwerking met de bevoegde controle-instanties de ergunningsprocedure af. Tijdens de sanering wordt iedere stap van het project doelgericht door ons begeleid en gestuurd, zodat gewaarborgd is dat het tijdschema en de kostenplanning worden aangehouden.


Onze ingenieurs beschikken over de vereiste vakkennis volgens TRGS 519, TRGS 521, de GefStoffV, de BioStoffV, BGR 128, enz. en hebben ruime ervaring met het werken met gevaarlijke stoffen als asbest, kunstmatige minerale vezels, zware metalen, kwik, benzolen, fenolen, dioxinen, furanen en zelfs radioactieve stoffen. Onze ervaring op het gebied van de demontagetechniek en de verwijdering van gevaarlijke stoffen en onze goed uitgeruste machines (bestuurderscabines met deeltjesfilter) maken ons tot een betrouwbare partner bij de sanering van brandschade.